search
Log In
11 votes
47 views
in Architectural Multimedia 220 points 1 1 2

2 Answers

1 vote
Salam, mengikut pengalaman semasa berada di Cawangan Arkitek dahulu, kebanyakkan maklumat dan data-data projek disimpan pada bahagian masing-masing melalui sofcopy, namun terdapat juga usaha mengumpulkan lukisan dan maklumat projek untuk disimpan sebagai rujukan melalui arkib website CA. Sejauh mana keberkesanan dan mendapat perhatian warga CA arkitek tidak dipastikan. tetapi ini hanyalah menggunakan alam maya, untuk membuat galeri atau sebuah studio mungkin memerlukan kawasan dan bilik khas. Mungkin pihak pengurusan tertinggi boleh mengambil perhatian tentang cadangan ini.
49,120 points 9 23 56
edited by
2 votes
Penyediaan Fizikal Studio khas untuk rujukan projek JKR perlu mengambil kira beberapa faktor:

1) Penggunaan Ruang yang besar bagi penyimpanan model-model atau dokumen.
2) Kos sewaan tempat penyimpanan
3) Penyelenggaraan seperti kerja-kerja pembersihan.
4) Penggunaan Sumber manusia untuk menjaga aset-aset berkaitan serta menjaga access studio.
5) Kekerapan pegawai JKR atau Pelanggan untuk mencari atau membuat rujukan
6) Masa pencarian model atau dokumen..
7) Kos pembangunan model serta kos bagi pencetakan dokumen.

Saya lebih tertarik dan menyokong model dan sumber rujukan disimpan secara Maya sepertimana praktis sekarang.

JKR juga telah menyimpan lukisan, BQ model Bim bagi projek PAP di dalam sistem eCOMs untuk menjadi rujukan pihak pelanggan dan pegawai JKR.

Sumber rujukan secara maya ini lebih bertahan lama serta memudahkan pencarian berdasarkan kata kunci serta tidak menggunakan ruang fizikal.
27,300 points 38 98 205
...