search
Log In
18 votes
61 views
Adakah di peringkat pengurusan atasan membincangkan keperluan mengwujudkan perjawatan Penolong Jurutera Awam JA38 (persekutuan) di setiap Ibu Pejabat JKR Negeri?

Tidak dinafikan kepentingan Jurutera Awam J41 dalam membantu mentadbir perjalanan aktiviti organisasi, namun Penolong Jurutera Awam JA38 diakui mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan dan lebih lama dalam perkhidmatan awam.
in Human Resource Management 18,070 points 28 67 123
retagged by

1 Answer

1 vote
Bagi mengatasi kekurangan pegawai JA38 adalah disyorkan menggunakan peruntukan negeri bagi mengisi kekosongan diperingkat daerah/negeri. Dimana ini akan membuka peluang kenaikan pangkat bagi rakan-rakan dibawah perjawatan negeri.
12,190 points 10 35 83
...