search
Log In
9 votes
46 views
LAM Part 2 diperlukan untuk penjawatan Arkitek J41 sedangkan graduan Degree Bechelor of Science Architect sekarang hanya mempunyai LAM Part 1 dan tidak layak untuk memohon penjawatan Arkitek J41. Oleh yang demikian adakah sebarang kemudahan bagi kumpulan sokongan yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana (Master) selama 2 tahun kerana sudah mempunyai Sarjana muda.
in Human Resource Management 250 points 2 5
edited by
1
Ada sesiapa boleh membantu? Atau memberikan aliran kepada siapa saya boleh hubungi untuk mendapatkan maklumat tersebut.

Please log in or register to answer this question.

...