search
Log In
12 votes
125 views
Pihak JKR boleh memikirkan untuk wujudkan team KHAS JKR peranan yang luas Contoh Tentera ada PASKAL,KOMANDOR dan sebagainya.
in Human Resource Management 2,620 points 7 14 17
0
Pasukan Projek JKR?

4 Answers

5 votes
Pasukan Projek Khas di bawah Caw dasar & Pengurusan Korporat untuk memantau projek juga telah ditubuhkan..

Sebelum ini juga telah ditubuhkan seperti Pasukan Projek Khas Sabah..

Setiap Cawangan jugak mempunyai pasukan khas yang dipangit unit pakar.. Contohnya unit pakar ict di bawah Cawangan Elektrik.
29,460 points 39 103 218
5 votes

Satu candangan yang bagus dan mampu membawa JKR kesatu tahap yang lebih mantap dalam mengatasi sesuatu masalah atau untuk tujuan peningkatan paras pencapaian dan pengiktirafan oleh pihak luar. Disamping itu wakil SME yang telah dikenalpasti juga akan mendapat pendedahan yang lebih menjurus dan sumbangan mereka akan turut dipertingkatkan.
Susulan kepada cadangan tersebut satu AJK harus dan perlu ditubuhkan mengikut bidang SME yang telah dibentukkan terdahulu demi mengutus dan menyenaraikan perkara-perkara seperti berikut:-

  • Tajuk dan bidang Kerja Khas.
  • Halatuju pasukan khas yang jelas.
  • Kaedah dan tatacara proses perlaksanaan.
  • Senarai keperluan jumlah kakitangan ikut peringkat dan satus jawatan.
  • Senarai keperluan peralatan.
  • Jumlah budget yang diperlukan.
49,800 points 107 197 357
2 votes
JKR telah ada Pasukan Khas Projek yang ditubuhkan untuk memantau projek-projek berimpak tinggi.
35,820 points 16 62 153
4 votes
boleh rujuk CPAB untuk produk Project Health Check (PHC). boleh juga dapatkan manual garis panduan PHC..
7,700 points 12 39 66
...