search
Log In
11 votes
85 views
Jika ada....dimanakan tempat simpanannya? Siapakah yang bertanggungjawap untuk menyimpan semua data-data tersebut?

Adakah data-data tersebut dijadikan sebagai semakan dan panduan untuk rujukan projek lain yang mempunyai skop dan sifat yang sama?
in Contract Administration 49,070 points 106 197 356 1 flag

1 Answer

5 votes

ACDA adalah singkatan daripada As Completed Detailed Abstract, atau dalam Bahasa Melayu adalah Cabutan Butir-Butir Seperti Yang Disiapkan. Borang ACDA ini disediakan  selepas projek tamat dimana ia menunjukkan jumlah kos sebenar yang dibelanjakan untuk sesuatu projek. 

Cabutan ini juga mengandungi pelbagai perubahan kepada harga kontrak seperti Perubahan Kerja (VO), Turun naik harga bahan, lain-lain tuntutan kontrak seperti kos pengurusan, dokumentasi, overtime, dan sebagainya. Borang ACDA ini disediakan oleh  SO/PD untuk kelulusan dan rekod.

Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk Buku Panduan Pentadbiran Kontrak http://jpedia.jkr.gov.my/images/6/68/Buku-panduan-pentadbiran-kontrak.pdf 

4,580 points 3 15 30 1 flag
0

Terima kasih atas perkongsian, Tn 

...