search
Log In
16 votes
125 views
Assalamualaikum & Salam sejahtera,

Apakah perbezaaan di antara MyPortfolio dan Fail Meja? tempoh yang diberikan bagi penyiapan MyPortfolio adalah terlalu singkat dan ada beberapa tugasan-tugasan baru yang telah diamanahkan kepada Bahagian/Unit adalah masih baru dilaksanakan dan proses kerja masih dalam peringkat kajian. Proses kerja tersebut tidak terdapat dalam manual SPB dan sebagainya. Adakah Jabatan di Cawangan/Negeri perlu mengikut proses kerja bagi setiap tugasan yang telah ditetapkan oleh Jabatan di Ibu pejabat? Sekiranya perlu, cawangan/negeri perlu diberi maklumat yang lengkap dari pihak Ibu Pejabat bagi menyelesaikan MyPortfolio masing-masing.
in Human Resource Management 5,860 points 12 25 36

3 Answers

7 votes
Secara ringkasnya, MyPORTFOLIO menggantikan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja berdasarkan arahan terkini iaitu Pekeliling Kemajuam Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 4 Tahun 2018 berkuatkuasa mulai 12 Julai 2018.

Perbezaan MyPORTFOLIO vs Fail Meja

1) Deskripsi Tugas lebih jelas halatuju berbanding Senarai Tugas.

2) Pelaksanaan mentoring adalah lebih mudah berdasarkan rujukan Deskripsi Tugas menti berbanding senarai tugas di Fail Meja
18,020 points 26 67 123
6 votes
49,730 points 33 88 176
3 votes

Dokumen yang memantapkan manual Prosedur Kerja & Fail Meja. Memperkenalkan 1 elemen baharu iaitu Deskripsi Tugas yang menjelaskan tujuan pengwujudan sesuatu jawatan dengan mengambil kira komponen akauntibiliti, dimensi dan kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dalam organisasi.                             #kenapresent

15,540 points 20 41 115
...