search
Log In
11 votes
42 views
Merujuk kepada P. K4. 2 Bayaran kerja boleh dilakukan melalui bayaran secara inden sehingga Rm500k sahaja.

Jika bayaran caj sambungan pengguna atau contribution fee untuk TM, TNB, Span dan lain--lain melebihi Rm500k, apakah cara dan prosedur untuk bayaran yang boleh dilakukan?
in Contract Administration 28,060 points 38 98 208

1 Answer

3 votes

Buat masa sekarang hanya perlu mendapatkan no. Akaun bagi tujuan bayaran atas talian dan pembuktian bayaran melalui baucar eft sahaja. Ianya merupakan langkah yg telah ditambah baik.

5,710 points 4 18 57
0
Adakah dengan cara pembayaran melalui baucer EFT sahaja mencukupi? dan adakah cara ini mematuhi Pekeliling PK4.2... sebab dalam PK tersebut pembayaran secara inden sehingga RM500K.... Sekiranya lebih dari RM500k, perlu buat SST dan sebagainya.
...