search
Log In
6 votes
196 views
in Assets & Facilities Management 2,440 points 5 20 31

3 Answers

3 votes
 
Best answer
secara umumnya kepentingan prestasi diukur melalui kepuasan pelanggan. Sesuatu perkhidmatan yang disediakan mestilah memuaskan pelanggan. Contohnya, sekiranya pengurusan prestasi dibuat secara kuantiti atau berkala, kemungkinan besar pelanggan tidak akan berpuas hati. Tandas perlu dicuci 5 kali sehari. selepas 5 kali dicuci, kondisi tandas masih lagi tidak memuaskan. sedangkan ianya telah dicuci. Jadi, untuk memastikan pelanggan berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan, pengurusan prestasi perlu digunakan bagi menentukan tahap kepuasan pelanggan
5,880 points 3 10 42
selected by
3 votes
Amat penting bagi mempastikan economic service life aset memberi perkhidmatan yang sepatutnya menikut kepada penggunaan aset tersebut.
400 points 5
3 votes
Proses terakhir didalam PENGURUSAN FASILITI adalah Penilaian Prestasi terhadap setiap kerja atau aktiviti yang dilakukan. Kepentingan Penilaian Prestasi ini adalah ianya dapat memastikan kerja dan aktiviti yang terbabit dilaksanakan dan menepati kualiti dan penyampaian perkhidmatan yang telah ditetapkan.
22,410 points 22 84 142
...