search
Log In
13 votes
83 views

Gambar diatas adalah struktur ‘pier’ bagi satu ‘brigde span’. Berdasarkan gambar tersebut apakah fungsi struktur pada bahagian kiri dan kanan ‘pier’ tersebut yang di bina daripada 'reinforce concrete', dan adakah binaan struktur itu kekal atau cuma sementara?

in Human Resource Management 1,920 points 9 13 20
reopened by

2 Answers

4 votes
 
Best answer

Sekadar memberi pandangan.....

Kedua-dua komponen tiang sambut itu cuma bertindak sebagai temporary support sementara menunggu concrete plinth dan mechanical pot bearing untuk tiang sambut utama itu mencapai paras dan tahap keutuhan yang diperlukan.

Kita boleh menganggap ia sebagai temporary support dengan berpandukan kepada saiz tiang tersebut yang terlalu kecil berbanding dengan beban tanggungan dari beban struktur dan life load.

Sebagaimana kita dimaklumkan bahawa pembinaan concrete plinth ada sangat penting apabila keutuhan dan finished level plinth untuk kedudukan pot bearing merupakan parameter utama dalam pemasangan pot bearing untuk sistem box girder. Disamping itu pemasangan pot bearing juga akan terbahagi kepada pemasangan top plate dan bottom plate. Bukan sahaja itu kita juga akan ada pot bearing dari jenis yang berbeda (fixed, free, logitudinal dan tranverse) dan setiap jenis itu akan mempunyai top plate yang berbeda. Timing permasangan pot bearing juga akan diambil kira untuk mengelakkan berlakunya movement berlebihan yang bakal dipengaruhi oleh impka dari temperature and creep.

Maka dengan ini kedua-dua tiang sambut semantara dibelah kiri dan kanan itu akan memainkan peranan yang sangat penting untuk membolehkan concrete plinth dan pot bearing itu dipasang dengan sempurna untuk ia berfungsi mengikut kehendak rekabentuk.

49,180 points 107 197 357
edited by
0
terima kasih atas perkongsian ilmu tuan, timbul pulak persolan pada saya pada bahagian pertemuan temporary support pier ini tidak ke memberi kesan puching shear kepada bahagian sofit girder kerana bersentuhan secara terus tanpa ada plat atau beam selanjar.
0
Jangan ridaukan punching shear pada soffit box girder kerana ia merupakan section yang paling tebal dikalangan komponen keseluruhannya, sila semak lukisan logitudinal sectional view box girder.
0
terima kasuh tuan, atas pandangan yang diberikan.
3 votes
Pada pandangan saya, struktur di sebelah kiri dan kanan tiang utama adalah merupakan struktur sementara dan hanya digunakan di dalam proses pembinaan dan pemindahan beban kepada tiang utama.
50,340 points 25 104 239
0
terima kasih tuan pengarah atas perkongsian ilmu, tn pengarah adakah perlu temporary pier ini direkabentuk dengan sebahagian beban atau sudah ada standard pembinaan.
...