search
Log In
7 votes
36 views
Apakah perbezaan maklumat yang terdapat dalam Pelan Bisnes di antara T1.1.7  iaitu Peratus Maklumbalas Pelanggan dan T2.1.1 iaitu Suara Pelanggan. Adakah kedua-dua pengukuran bagi tema tersebut berdasarkan penggunaan borang SPB Maklumbalas Pelanggan?
in Stakeholders Management 6,630 points 12 25 37

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Jika puan bertanya Pelan Bisnes JKR 2016-2020 ini jawapan saya seperti berikut:

Merujuk pelan bisnes JKR 2016-2020 di mukasurat Kad Skor Pengarah(Negeri/Pasukan Projek Khas) Tema 1:Kecermerlangan Penyampaian Projek  adalah berdasarkan di dalam projek di dalam (SKALA).Muka surat  50 pengukuran T1.1.5  % projek yang mencapai maklumbalas kepuasan pelanggan melebihi 70% inisiatif tersebut berdasarkan analisis maklumbalas kepuasan pelanggan sebagaimana dalam SPB pemilik Pengarah Negeri/Pengarah/Pengurus Besar Pembinaan. Objektif Strategik Tema 1.1 Kecermerlangan Pelaksanaan Projek.

Tema 2: Pengalaman Ko-Kreatif Bersama Pelanggan di Mukasurat 65 Kad Skor Pengarah Pengukuran t2.2.2a Suara Pelanggan sasaran purata 70% (sasar 95% pada akhir tahun 2020) inisiatif  adalah program suara pelanggan (contoh: kajian soalan) pemilik Pengarah Cawangan/ Negeri. Objektif strategik Tema 2.2 memperkukuhkan Hubungan Dengan Pelanggan. contoh: menerima surat penghargaan daripada pelanggan kerana memberi perkhidmatan cemerlang sepanjang memberi perkhidmatan kepada pelanggan tersebut. contoh lain soalan kajian berdasarkan kepada pelanggan tidak melibatkan pengisian maklumat dari pihak kontraktor. pemahaman saya kepuasan pelanggan melalui SPB melibatkan pihak kontraktor dan pelanggan.

Tema 1 dan Tema 2  mempunyai Objektif yang berbeza dan pengukuran untuk tema bagi kedua-dua tersebut adalah berbeza. 

Saya beri perbezaan nombor pengukuran berdasarkan kad skor pengarah masing-masing.

Merujuk kad skor TPKR (INFRA) Tema 1 pengukuran T1.1.14  Indeks kepuasan pelanggan sasaran berdasarkan CSS terkini dilaksanakan oleh BKK,CDPK Inisiatif Maklumbalas Pelanggan  pemilik Pengarah CDPK

Merujuk kad skor TPKR (Pakar) Tema 1 pengukuran T1.1.13  Indeks kepuasan pelanggan sasaran berdasarkan CSS terkini dilaksanakan oleh BKK,CDPK Inisiatif Maklumbalas Pelanggan  pemilik Pengarah CDPK

Merujuk kad skor TPKR (Pakar) Tema 1 pengukuran T1.1.6  Indeks kepuasan pelanggan sasaran berdasarkan CSS terkini dilaksanakan oleh BKK,CDPK Inisiatif Maklumbalas Pelanggan  pemilik Pengarah CDPK

Merujuk kad skor Pengarah (INFRA)  Tema 1 pengukuran T1.1.14 % projek yang mencapai maklumbalas kepuasan pelanggan melebihi 70% inisiatif tersebut berdasarkan analisis maklumbalas kepuasan pelanggan sebagaimana dalam SPB pemilik Pengarah Kanan/ Pengarah Cawangan (Infra)

Merujuk kad skor Pengarah (Bangunan)  Tema 1 pengukuran T1.1.13 % projek yang mencapai maklumbalas kepuasan pelanggan melebihi 70% inisiatif tersebut berdasarkan analisis maklumbalas kepuasan pelanggan sebagaimana dalam SPB pemilik Pengarah Kanan/ Pengarah Cawangan (Bangunan)

Merujuk kad skor Pengarah (Pakar)  Tema 1 pengukuran T1.1.8 % projek yang mencapai maklumbalas kepuasan pelanggan melebihi 70% inisiatif tersebut berdasarkan analisis maklumbalas kepuasan pelanggan sebagaimana dalam SPB pemilik Pengarah Kanan/ Pengarah Cawangan (Pakar).

Kad Skor TKPKR Tema 2; Pengalaman Ko-Kreatif Bersama Pelanggan Mukasurat 59 pengukuran T2.2.2 Jumlah Peratusan/Bilangan Program Maklumbalas Pelanggan

a.Suara Pelanggan  - pemilik Pengarah Cawangan/Negeri

b.Pengalaman Pelanggan -pemilik Pengarah Cawangan/Negeri

c. Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Pelanggan (1.indeks kepuasan pekerja ESI pemilik Pengarah CDPK 2. penilaian pasca penduduk pemilik Pengarah CSFB Inisiatif Pengurusan Perhubungan Pelanggan 

nota:untuk makluman puan, untuk lebih arif puan kena berhubung terus unit BPPP CDPK sebarang kemuskilan berhubung  Pelan Bisnes Jabatan.  Buku Pelan Bisnes Jabatan Kerja Raya JKR 2016-2020 puan boleh dapati melalui di laman sesawang J-Pedia http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/File:Pelan_Bisnes_Jabatan.pdf untuk tindakan susulan. Moga dapat membantu menjawab persoalan puan. Saya pun masih dalam proses memahami setiap pengukuran Pelan Bisnes Jabatan cool

2,290 points 3 9 25
selected by
0

Terima kasih atas perkongsian yg amat komprehensif! yesyesyesyes

...