search
Log In
9 votes
32 views
Saya mempunya 2 account J-cop dengan nama user yang berlainan. Bolehkan kedua-dua digabungkan menjadi 1 account. Atau bolehkan account 1 ditutup dan score/poin ditambah pada account yang satu lagi?
in Helpdesk 20,890 points 21 44 152
edited by

2 Answers

3 votes
Terima kasih atas pertanyaan, Pn. Boleh emelkan username bagi kedua-dua akaun kpd admin - [email protected]? Pihak kami akan membuat semakan dengan pihak vendor. Terima kasih. [Admin]
54,920 points 33 89 187
0
Baik Tuan. Sebentar lagi saya akan email. Terima kasih
3 votes

Sekiranya terdapat pengguna JCoP yang menghadapi situasi yang sama (penggabungan akaun), mohon maklumkan kepada pihak Admin ([email protected]) untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih 

54,920 points 33 89 187
0

terima kasih kerana telah menyelesaikan masalah sayayes

...