search
Log In
6 votes
42 views
in Stakeholders Management 6,020 points 11 32 55

2 Answers

3 votes
 
Best answer
VO - memang perlu maklum kepada pelanggan berserta dengan alasan. Ini bagi tujuan pengurusan kewangan kepada pelanggan. Kelulusan VO daripada pelanggan mestilah secara formal bukan secara lisan.

EOT - SO perlu maklum kepada pelanggan. EOT boleh dibuat tanpa kelulusan dari pelanggan
5,880 points 3 10 42
selected by
0
jika perubahan kerja adalah kecemasan dan kelulusan dari pelanggan mengambil masa agak lama kerana perlu secara formal..apa tindakan yang perlu diambil?
2 votes
Mengikut kontrak konvensional tidak perlu tetapi sebagai ajen pelaksana perlu maklum pada pelanggan bahawa perubahan kerja tersebut melibatkan tarikh penyiapan. Jika melibatkan kos tambahan melebihi siling perlu mendapat persetujuan kalau tidak susah jika tiada peruntukkan tambahan. Pasal EOT perlu maklum pada pelanggan jika tidak susah bagi mereka membuat perancangan penggunaan bangunan atau fasiliti tersebut.
10,970 points 9 43 89
...