search
Log In
14 votes
25 views

Segaimana telah dan sedang diamalkan dalam pembinaan jalan dibeberapa jalinan jalan di America dengan kaedah High Performance Precast Post Tension Concrete Panel Slab. 

Apakah JKR juga akan adakan perancangan untuk mengamalkan kaedah yang sama dalam proses pembinaan jalan?

in Road 49,160 points 107 197 357

1 Answer

4 votes
Kalau saya tak silap, ketika hari inovasi yang telah diadakan di Kota Bahru yang lalu, terdapat satu inovasi yg ditunjukkan oleh salah sebuah daerah di Johor yang menggunakan slab konkrit sebagai salah satu kaedah memperkukuhkan jalan terutama di kawasan tanah lembut.

Pada dasarnya konsepnya mungkin sama, yang berbeza adalah penggunaan bahan yang lebih murah dan boleh dilaksanakan secara mudah.
50,320 points 25 104 239
0
Kaedah concrete yang yang dibincangkan lebih kepada High Performance Precast Post Tension yang mampu menanggung beban kenderaan yang lebih pada 12 ton per axle. Setahu saya JKR masih belum mula menggunakan kaedah ini. Mungkin sudah tiba masa untuk kita membuat kajian terhadap konsep ini, kerana ia mampu mempercepatkan proses pembinaan dan kos penyenggaraan jalan dengan berpandukan kepada pentingnya kitaran hayat aset.
...