search
Log In
11 votes
373 views
Apakah tindakan yang boleh diambil ke atas kontraktor atau perunding?
in Contract Administration 6,020 points 11 32 55

2 Answers

1 vote
Pada mulanya kita memberi peluang kepada kontraktor untuk menyiapkannya dalam tempoh masa yang tertentu untuk menyiapkannya dengan menyatakan jika kontraktor gagal menyiapkannya dalam tempoh tersebut JKR boleh mengambil tindakan mengikut klausa-klausa kontrak. Seterusnya jika kontraktor gagal menyiapkannya dalam masa yang telah ditentukan maka JKR bolehlah memanggil pihak ketiga untuk menyiapkan kerja-kerja tersebut..
42,830 points 28 108 208
edited by
0
dimanakah boleh saya dapatkan maklumat atau manual berkenaan perkara ini?
7 votes
Kita tau rampasan BON atau WJP TIDAK boleh di gunapakai oleh WPP/PP untuk membayar pihak ke 3 sekiranya Main Kontraktor gagal bertindak keatas defects. Masaalh ini perlu ditangani oleh pihak atasan...

WPP/PP adalah pihak yang lebih mengetahui kedudukan kecacatan pada projek tersebut...jika WPP/PPP merasakan kerja defects adalah banyak/tinggi , maka jangan lepaskan 50% dari Bon/WJP sekiranya kontraktor memohon diperingkat CPC. .

Oleh keran rampasan Bon tidak boleh digunapakai maka WPP/PP sekali lagi perlu memainkan peranan dalam menahan sejumlah wang sehingga PM diluluskan.

Surat pekeliling SA KPKR 14/2012 menggariskan SOFA disediakan within 6 months from CPC ..ini bertujuan supaya WPP/PP sentiasa in full control of the balance of money left in the contract...sekiranya kontraktor responded to the defects well, then make penultimate payments,,,jika sebaliknya dimana kontraktor enggan we have al least some .... money with us  to pay third party if need be.... PM hanya diluluskan mengikut contract that is  under fasal 31 COC JKR 203A...3mths after DLP or CMGD.....
6,610 points 3 31 57
...