search
Log In
5 votes
57 views

Kontraktor lewat mengemukakan permohonan

in Contract Administration 6,030 points 11 32 55

2 Answers

4 votes
 
Best answer

Bayaran wang pendahuluan tidak lewat dari 3 bulan selepas tarikh milik tapak adalah syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan di dalam SPP 5/2007.  Sekiranya  kontraktor  memohon selepas 3 bulan, pengecualian/kelulusan khas perlu diperolehi dari Kementerian Kewangan (case to case basis) terlebih dahulu sebelum bayaran wang pendahulan boleh dibuat kepada kontrakor 

1,330 points 2 5 14
selected by
4 votes
Mengikut apa syarat2 yang terkandung dalam sst tersebut mengenai wang pendahuluan.
10,970 points 9 43 89
...