search
Log In
16 votes
103 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan?

Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ditemui oleh pasukan audit ketika melaksanakan lawatan pemeriksaan penyerahan aset untuk tujuan senggara?

Bagaimanakan cara penyelarasan kadar harga kontrak boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
in Scope Management 49,170 points 107 197 357

1 Answer

3 votes
Project Director(PD)
4,440 points 3 16 55
0
Siapakah yang akan bertanggungjawab sekiranya perubahan rekabentuk ini tidak dipersetujui oleh PD dan rekabentuk yang sediada tersebut gagal?
0

Dalam projek D&B, kontraktor bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kualiti dan rekabentuk
 

...