search
Log In
13 votes
31 views
in Stakeholders Management 1,200 points 7 12 19
reshown by

1 Answer

1 vote
Maklumbalas dan ulasan dari pihak utiliti atau PBT amat penting di dalam proses rekabentuk sesebuah projek...

Masalah lambat rospon bagi sesetengah pihak utiliti memang tidak dapat dinafikan dan akan menjejaskan rekabentuk dan akan melambatkan proses pembinaan sesebuah projek.

Ada beberapa inisiatif yang boleh diambil:
1) Telefon untuk makkumbalas status ulasan.
2) buat lawatan tapak @ site visit bersama pihak utiliti bagi melihat keadaan sebenar ditapak dan keperluan sebenar boleh difahami oleh kedua-dua pihak
3) Pergi jumpa untuk mengetahui keperluan yang dikehendaki dari pihak utiliti.. Dalam masa yang sama kita boleh explain info dan detail mengenai permohonan kita.

Terima Kasih
24,610 points 38 94 187
edited by
...