search
Log In
24 votes
77 views
Adakah terdapat perancangan untuk mewujudkan/pemasangan semula mesin ATM di Blok F, IPJKR
in Helpdesk 8,870 points 11 21 47

1 Answer

7 votes
 
Best answer
Soalan tuan telah dibangkitkan di dalam Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) dan maklum balas yang diterima adalah penggunaan dibawah kapasiti dan kurang pulangan. Tapak ATM perlu dibayar sewaan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).
12,310 points 10 36 85
selected by
0

Terima kasih Pn @SKhadijah atas perkongsian yes

0

Terima kasih Pn @SKhadijah atas perkongsian yes

...