search
Log In
22 votes
47 views
Berdasarkan perkembangan teknologi pada masa kini, adalah releven penjawatan IT di setiap negeri? Namun didapati terdapat negeri yang tiada butiran penjawatan IT. Ada pula yang ada, namun butiran penjawatan adalah oleh negeri bukan federal.

Mohon pandangan adakah penjawatan ini perlu. Dan jika perlu, apakah tindakan yang telah dilakukan bagi memastikan perkara ini tercapai?
in Human Resource Management 2,240 points 5 14 23
0
sangat diperlukan sebab mereka boleh menyumbang kepakaran mereka dalam menyelesaikan masalah berkaitan ICT.

1 Answer

2 votes

Sangat perlu jika JKR Daerah/ Cawangan/Negeri mempunyai Laman Sesawang sendiri dan bertanggungjawab menguruskan dan memantau pangkalan data/maklumat dari pelbagai sistem teknikal/pengurusan/aduan ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan sistematik.

Sekiranya ada keperluan mengwujudkan perjawatan skim sistem maklumat FT19/FA29/F41, cadangan tersebut beserta justifikasi kukuh boleh dikemukakan kepada urusetia Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) untuk tindakan selanjutnya.

Pada pandangan saya, organisasi JKR sebesar ini wajar mempunyai seorang FA29 di JKR Negeri memandangkan JKR menggunakan pelbagai sistem maklumat dalam operasi JKR pada setiap hari. 

18,020 points 26 67 123
edited by
...