search
Log In
10 votes
25 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 520 points 1 2 4
0

Terdapat juga JD yang terlalu mengikut buku dan impose caj tersebut kepada Ketua Jurutera Elektrik Negeri yang terpaksa melaksanakan korekan jalan kerana membaiki/menyenggara lampu jalan sepertimana caj yang terkandung dalam "Prosedur Permohonan Syarikat Utiliti Kepada JKR". Kalau difikir dari segi logik, macam mana JKR hendak buat bayaran kepada JKR? Bukankah perlu guna budi bicara kerana aduan lampu jalan juga di bawah Pengarah JKR Negeri?

1 Answer

2 votes
Saya bersetuju dengan cadangan tuan mengenai kadar wang cagaran tersebut dan stakeholder engagement bersama wakil syarikat Utiliti perlu diadakan bagi menyediakan situasi win-win bagi semua pihak yang berkaitan. Perkara ini akan saya cuba bangkitkan di dalam mesyuarat dalaman Cawangan Senggara Fasiliti Jalan.
11,090 points 10 33 77
...