search
Log In
19 votes
121 views
Adakah terdapat Latihan/Kursus permohonan Kad Hijau CiDB disediakan khas untuk pegawai JKR? Ini kerana didapati masih ramai pegawai JKR yang keluar masuk ke tapak pembinaan tanpa memiliki Kad Hijau CiDB terutamanya pegawai baharu JKR yang menjalankan kerja-kerja AQPI di tapak.
in Human Resource Management 1,560 points 2 8 13

2 Answers

10 votes
 
Best answer
Ya, diakui ramai pegawai JKR memasuki tapak bina tanpa memiliki Kad [email protected] luput kad hijau dan isu ini dipandang ringan oleh pihak pengurusan JKR memandangkan skop pemantauan Kad Hijau dibawah tanggungjawab CIDB.

Pihak KPPKL (latihan) di setiap Cawangan/Negeri/Wilayah wajar menjadikan Kursus Kad Hijau sebagai kursus tahunan jabatan.

Demi Keselamatan Dan Kebajikan Pegawai JKR.
18,070 points 28 67 123
selected by
0

Saya amat menyokong dan bersetuju dengan kenyataan En.Khairul Amirul iaitu "Pihak KPPKL (latihan) di setiap Cawangan/Negeri/Wilayah wajar menjadikan Kursus Kad Hijau sebagai kursus tahunan jabatan."

3 votes
Saya mencadangkan Create perlu memili database kad hijau CIDB semua pegawai JKR dan memastikan semua pegawai memiliki kad hijau dan telah diperbaharui. Create juga boleh menentukan pegawai yang tiada dan belum diperbaharui kad hijau dengan mengambil inisiatif jabatan dengan mengadakannya dengan menggunakan peruntkan jabatan memandangkan sebelum ini pay '1st dan claim kemudian' dilihat tidak berkesan. Kebajikan pegawai -pegawai JKR perlulah dipandang serius sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini bagi memastikan sekurang-kurangnya setiap kebajikan pegawai-pegawai JKR dan waris mereka diutamakan oleh jabatan.
5,730 points 4 18 57
0

Untuk makluman, CIDB telah memiliki database kad hijau CIDB yang mengandungi maklumat pemegang kad hijau warga JKR yang aktif mahupun tarikh telah luput.

Maka, cadangan mengwujudkan satu lagi database yang dikendalikan oleh CREaTE sangat tidak sesuai dan memadai CIDB terus menguruskannya.

database pemegang kad hijau boleh diakses oleh semua melalui Laman sesawang https://cims.cidb.gov.my dan klik ruangan Cari Direktori Personal Binaan.

...