search
Log In
12 votes
61 views
in Green 4,720 points 3 13 32

2 Answers

3 votes
Pada pandangan saya, ada 2 kemungkinan besar perkara ini berlaku:

1. Kurang kesedaran.

2. Kurang pengetahuan.

Sesuatu arahan daripada pengurusan atasan perlu selari dengan kesediaan pegawai di dalam aspek kesedaran dan pengetahuan. Jika kita ambil mekanisme sesuatu undang-undang baru yang diperkenalkan oleh kerajaan, akan ada tempoh 'bertenang' untuk badan yang bertanggungjawab melaksanakan undang-undang tersebut secara keseluruhan. Mekanisme ini boleh digunapakai ke atas segala Arahan KPKR bagi sesuatu perkara.

Bagi memastikan Life Cycle Costing ini dilaksanakan sepenuhnya semasa pelaksanaan projek, cawangan yang bertanggungjawab perlu merangka dan melaksanakan program bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan para pegawai JKR di dalam bidang ini. Dan saya percaya, cawangan berkenaan telah dan dalam peringkat pelaksanaan untuk meningkatkan keupayaan para pegawai JKR.
1,200 points 1 5 15
3 votes

Sekadar memberi pandangan......

Sebelum kita bercerita dan bertanya tentang penggunaan Life Cycle Costing, harus kita sedar dan memahami bahawa Life Cycle Asset itu dipecahkan kepada 2 fasa, ia itu Asset Planning and Development Phase dan Asset Operational and Maintenance Phase. Dalam kedua-dua peringkat itu ia juga akan dipecahkan kepada beberapa peringkat. Persolan sekarang adalah :-

 • Adakah JKR telah melantik wakil disetiap peringkat mengikut keperluan bidang untuk mengumpul kesemua kadar harga yang terlibat.
 • Siapakah pihak induk yang sepatutnya menyimpan kesemua data-data costing itu? Dan ia harus disimpan dalam format apa jenis?
 • Kita harus sedar bahawa masa yang diambil untuk satu pusingan penuh Asset Life Cycle untuk setiap asset itu akan mengambil masa panjang yang berbeda. (Contoh untuk jambatan mungkin lebih pada 60 tahun Life Cycle penggunaannya).
 • Setiap bentuk kontrak dan kaedah pembinaan juga akan berbeda, maka dengan itu sudah tentang rujukan kadar kitarannya juga akan berbeda.
 • Asset Life Cycle costing itu lebih kepada rujukan perbanding untuk tujuan pemilihan jenis bahan pembinaan, konsep penggunaan dan ketahanlasakan dan total useful life span untuk setiap komponen bagi setipa asset juga akan berbeda.
 • Pihak JKR perlu mengambil masa yang cukup panjang untuk memperolehi kesemua data-data costing itu demi dapat penggunaannya yang menyeluruh. Tambahan pulah setiap kadar harga barangan pembinaan serta kos pembinaan juga akan berubah mengikut jenis bidang dan era zaman. Maka dengan itu Life Cycle Costing hanya boleh digunakan sebagai rujukan bandingan sahaja.

Akhir kata andai JKR ingin menggunakan Life Cycle Costing dengan sepenuhnya maka JKR perlu:-

 • Kaji dengan teliti setiap peringkat yang terkandung dalam kedua-dua fasa dalam Life Cycle, Asset Planning and Development Phase dan Asset Operational and Maintenance Phase dengan merekodkan kos penglibatannya.
 • Man hour disetiap perinkat juga perlu direkodkan dengan teliti.
 • Bentuk dan kumpulkan pasukan pegawai yang telah diberi tugasan untuk mengumpul dan kaji terhadap data-data kadar harga itu.
 • Sediakan pengkalan sistem yang akan digunakan sebagai pengkalan induk untuk mengumpul dan menjanakan rujukan penggunaannya.
 • Kadar itu perlu dikaji dan kenalpasti penggunaannya dengan pusingan tempuh selama berapa tahun juga perlu ditentukan.
 • Penglibatan HOPT, HODT, QS, Custodian yang menyenggara dan juga end user juga perlu dimasukkan sebagai AJK dalam kajian itu demi mendapat satu resolusi yang tepat sebagi rujukan dan manfaat semua pihak.
 • Semua pegawai yang terlibat harus diberi bimbingan dan taklimat tentang kaedah dan prosesnya.

Moga pandang tersebut dapat membantu pihak tuan.

49,800 points 107 197 358
edited by
...