search
Log In
8 votes
50 views
Situasi: Lantikan perunding ukur tanah telah dilaksanakan beserta kos siling dengan TOR yang dipersetujui. Namun, setelah selesai kerja dilaksanakan, terdapat maklumat tambahan yang diperlukan, yang mana ianya tidak termasuk dalam TOR yang telah dipersetujui.

Soalan: Apakah yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang melantik?
in Technical & Contract Admin 220 points 2 5

2 Answers

1 vote
Laksanakan dan buat pelarasan harga based on additional item.
5,710 points 4 18 57
0
Kalau kerja telah selesai dilaksana dan bayaran penuh telah dibuat..adakah masih boleh buat pelarasan ataupun perlu lantikan baru?
0
Better buat lantikan baru.
2 votes
Sekiranya maklumat tambahan ini adalah teramat perlu dan melibatkan kos yang besar, maka ianya perlu dianggap sebagai penambahan skop dan perlu dibawa ke JPPP utk kelulusan. Walaubagaimanapun penambahan kos perlu diberi justifikasi yang kuat memandangkan lantikan perunding pada masa kini adalah lantikan fixed cost.
50,250 points 25 104 239
0
Saya setuju dengan pendapat tuan. Pastikan MOA masih belum tamat tempoh dan buat anggaran CTK bagi tambahan kos untuk skop baru tersebut dan diangkat ke JPP untuk kelulusan. Tidak digalakkan lantik jurukur baru dikhuatiri audit akan kenakan sebagai kerja dipecah kecil.
...