search
Log In
14 votes
52 views
in Helpdesk 290 points 2 2 4

3 Answers

5 votes
Oleh kerana medium twitter merupakan salah satu medium sosial yang terbuka, jadi kita sebagai warga JKR perlu peka terhadap sebarang persoalan atau aduan daripada laman sosial seperti twitter ini. Saya bersetuju aduan orang awam ini di ambil kira.
410 points 1 2 6
3 votes
Saya bersetuju sekiranya twitter menjadi medium untuk membuat aduan sekiranya jabatan menetapkan prosedur tertentu yang perlu diikuti oleh orang awam semasa membuat aduan untuk memastikan aduan yang dibuat adalah benar dan tepat.
35,700 points 16 60 153
1 vote
Bersetuju untuk dilaksanakan bagi menambahbaik sistem penyampaian JKR Sediada sejajar dengan zaman dan teknologi terkini bagi mengelakkan JKR tidak ketinggalan zaman dan memastikan JKR kekal relevan.
5,710 points 4 18 57
...