search
Log In
16 votes
107 views
in Contract Management 220 points 1 2 3

2 Answers

3 votes
PP perlulah menyemak terhadap justifikasi keperluan atau kehendak sesuatu perkara 'missing kuantiti' terlebih dahulu. Jika ianya tidak menjejaskan kefungsian adalah dicadangkan tidak diteruskan permohonan pertambahan kuantiti tersebut ke JK VO. Sekiranya ianya diklasifikasikan sbg keperluan permohonan kelulusan bolehlah diangkat segera ke JK VO. Sebarang pertambahan PP perlu lebih berhati-hati dalam membuat penilaian kerana ianya akan memberi impak peluang dan ruang dari segi kos dan masa kepada kontraktor.
5,730 points 4 18 57
edited by
1 vote
missing quantity atau missing item? sekiranya quantity..adakah quantity itu tidak cukup atau quantity tidak dinyatakan di dalam senarai kuantiti (Bill of Quantities aka BQ) walaupun ada huraian kerja?. Bukan apa, tindakan/langkah yang sesuai bergantung dengan isu yang dihadapi. Insya allah setiap permasalahan, ada langkah penyelesaian yang terbaik.
2,650 points 2 7 24
...