search
Log In
5 votes
36 views
in Stakeholders Management 1,270 points 1

1 Answer

2 votes
Untuk makluman tuan, PROKOM telah banyak memberikan initiatif dalam pengurusan projek yang telah dikemukakan kepada peringkat tertinggi Kerajaan melalui MTN antaranya adalah melaksanakan strategik perolehan baru (RC), partnering, VM, Gerbang Nilai dsb untuk memantapkan lagi perlaksanaan projek khususnya diperingkat perancangan yang sememangnya bermasalah dengan pihak pelanggan dan agensi pusat.

Dari masa ke semasa iniatif baru dimasukkan dalam proses kerja dan proses lama dimansuhkan agar pelaksanaan projek dapat diurus dengan lebih berkesan. Tatacara baru perolehan juga dapat memebantu JKR dalam banyak permasalahan terutamanya dalam pemilihan kontraktor diperingkat perolehan. Ini seharusnya nani akan membantu JKR melaksana projek denganlebih teratur dan baik.Walaubagaimanapun semua ini perlukan 'political will' daripada pihak yang terbabit baik di JKR mahupun di central agencies (ICU, EPU dan MoF)
9,200 points 17 35 86
...