search
Log In
7 votes
34 views

Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:-

  • Keberkesan penggunaan bahan pembinaan.
  • Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical stabilizing earth wall system, sistem jambatan dan lain-lain dimana kerap menghadapi masalah kualiti pemasangan dan penyerahan.
  • Kelemahan dan kecacatan yang sering berlaku melalui impak penggunaan bahan, perincian lukisan dan kaedah pemasangan.
  • Teknologi baru bahan pembinaa.
  • Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
in Structure 49,180 points 107 197 357

1 Answer

2 votes
Setiap bulan di dalam Mesyuarat Teknikal Cawangan Jalan
3,440 points 4 17 46
0
Adakah permasalahan tersebut di atas telah diambilkira sebgai agenda dalam perbincangan ketika mesyuarat agar supaya mistake yang sam tidak berulang?
...