search
Log In
9 votes
54 views
Masalah psikologi, emosi, tekanan kerja dan juga masalah-masalah lain memerlukan perhatian dan bimbingan mereka yang ditauliahkan dalam kepakaran mendengar dan memberikan pandangan di setiap Jabatan dan Agensi Perkhidmatan Awam.

Akrab berfungsi bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing dan berprestasi tinggi.

untuk mencapai target tersebut, semua pihak haruslah rasional dalam membangunkan keyakinan diri sendiri dan juga individu lain.

Sejauh mana masalah-masalah ini diberikan perhatian selain usaha - usaha menaikkan nama agensi, mengejar KPI dan melaksanakan tugas mengikut kompetensi masing-masing?.
in Human Resource Management 49,100 points 9 23 56

1 Answer

3 votes

Peranan AKRAB sangat diperlukan dalam membendung isu-isu pegawai JKR dan telah direncanakan dalam Pelan Integriti JKR 2018-2020https://www.jkr.gov.my/my/page/akrab

Setiap tahun, KKR akan mengrekrut ahli AKRAB baru di kalangan pegawai JKR yang dipilih oleh Ketua Jabatan.

Terdapat 2 kaedah untuk mendapatkan khidmat nasihat Ahli AKRAB iaitu :

1)Pegawai bermasalah dirujuk kepada Ahli AKRAB Jabatan melalui arahan Ketua Bahagian/Ketua Jabatan,sebelum dirujuk kepada Pegawai Psikologi Jabatan.

2)Pegawai bermasalah secara sukarela berjumpa dengan Ahli AKRAB Jabatan. 

Biasanya pegawai bermasalah dengan keberhutangan serius akan disyorkan merujuk kepada pihak AKPK.

18,020 points 26 67 123
edited by
...