search
Log In
11 votes
90 views
Banyak  projek yang terpaksa menggunakan sistem IBS di pedalaman lewat siap disebabkan kekurangan pembekal & transport..hasilnya kos dan masa penyiapan akan bertambah. bagi projek yang akan menyebabkan peningkatan kos, kenapa tidak diberi pengecualian sahaja?
in Project Management 690 points 1 2 10
0
Siapa yang diberi kuasa untuk memberi pengecualian?

1 Answer

5 votes
Mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan SPP 7/2008 telah meminta kepada semua agensi memohon pengecualian IBS kepada KPKR kecuali bagi 3 jenis projek iaitu :-

i) Projek kerja bernilai kurang daripada RM 10 juta kecuali yang dikenalpasti oleh JKR untuk dilaksanakan secara IBS;

ii) Projek kerja yang dilaksanakan di kawasan terpencil atau pendalaman yang tidak dapat diakses oleh pengangkutan bagi projek IBS;

iii) Kerja-kerja pengubahsuaian bangunan sedia ada yang tidak melibatkan pembinaan bangunan baru.

Ini bermakna secara dasarnya pihak Perbendaraan telah memberi pengecualian kepada 3 kategori projek di atas kecuali pihak KPKR sendiri yang memutuskan sebaliknya.
42,860 points 28 108 208
...