search
Log In
22 votes
56 views
in Stakeholders Management 230 points 2 2 4

2 Answers

1 vote
Penglibatan semua pihak amatlah diperlukan terutamanya pihak penggubal dasar dan juga kumpulan pemikir.

Sesi percambahan idea dan juga perbincangan menyeluruh setiap organisasi dalam sesebuah cawangan juga memainkan peranan penting dalam mencapai halatuju yang dirancangkan agar draf yang dihasilkan mencapai target dan KPI yang ditetapkan.

Pendek kata, kena anjurkan seminar dan bengkel Pemantapan Pelan strategik dan ERM untuk semua pihak terlibat dan duduk berbincang di meja bulat.
49,160 points 9 23 57
0
Pendapat saya pelan sahaja tanpa pemantauan dan pengawalan yg berjadual akan menyumbang kepada keberkesanan ERM. Pemantauan ERM perlulah dijadikan salah satu agenda dalam mesyuarat bulanan. Jika tiada pemantauan ianya sekadar dokumen yang dibuat hanya sebagai melepaskan batuk ditangga sahaja.
0
Pendedahan dan hebahan kepada semua  pegawai & profesional yang tidak terlibat secara langsung dengan pemantauan dan pengawalan Pelan Strategik, Pelan Bisnes dan ERM . Bukan sekadar pegawai penyelaras yang memegang tugas dan tanggujawab  sahaja yang kena tahu kepentingan Pelan Strategik, Pelan Bisnes Jabatan dan ERM.  Pelan Strategik, Pelan Bisnes dan ERM perlu di terangkan semula oleh Pegawai & Profesional tersebut kepada pegawai-pegawai sokongan  di peringkat Cawangan /Negeri/Daerah melibatkan KPI/SKT masing-masing.
2 votes
Perlukan pemantaun secara berjadual
5,730 points 4 18 57
...