search
Log In
17 votes
88 views
Apakah kepentingan intervensi projek JKR?
in Project Management 270 points 1 1 3

2 Answers

8 votes
Pendapat saya intervensi projek dibuat bagi projek-projek dalam kategori bermasalah/sakit. Ianya bolehlah diistilah sbg lesen hijack kepada pasukan projek. Ianya bertujuan menyemak kesahihah laporan projek sebelum ini yang dilaporkan kepada pengurusan atasan melalui laporan Sistem SKALA benar-benar sahih atau tidak. Ianya juga mengenalpasti masalah-masalah yang timbul ditapak bagi tujuan membantu pasukan projek melaksanakan dengan merujuk kepada agensi-agensi terlibat yang sebelum ini PP buntu untuk melaksanakannya. Seharusnya Laporan Intervensi juga perlulah mencadangkan direction sesuatu projek untuk di bawa ke Mesyuarat PSG atau Mesyuarat CCP bagi menivigasi hala tuju projek. Urusetia Mesyuarat CCP atau PSG seharusnya menyemak keperluan intervensi terlebih dahulu sebelum sesuatu projek dibawa masuk ke dalam mesyuarat untuk dibuat keputusan bagi mengelakkan berlakunya salah faham dalam membuat sebarang pertimbangan.
5,670 points 4 18 57
0

Terima kasih atas perkongsian Tn Fadzli yes

2 votes
hanya sekilas pandangan dari saya..

Pelaksanakan penilaian ke atas penggunaan fungsi-fungsi pengurusan projek dan pentadbiran kontrak ke atas projek lewat serta mencadangkan/melaksanakan tindakan pemulihan. Kepentingan pada projek JKR adalah untuk membantu Pasukan Projek menangani projek-projek lewat melalui cadangan kaedah pemulihan yang bersesuaian.
15,670 points 20 42 116
...