search
Log In
8 votes
12 views
Masih ramai penjawat awam yang tidak memahami MPSAS (Malaysia Public Sector Accounting Standards) dalam pengurusan Perakaunan Aset.
in Human Resource Management 1,380 points 4 8 14

1 Answer

5 votes
Memang tiada spesifik kursus untuk Pengurusan Perakaunan Aset dianjurkan di pihak JKR. Boleh memohon melalui kursus di INTAN.
12,310 points 10 36 85
...