search
Log In
14 votes
45 views

Sering menjadi rungutan ketiadaan peralatan ICT seperti komputer desktop. Walaupun permohonan bajet diminta setiap tahun tetapi malangnya tidak diluluskan. sedangkan bebanan kerja kebanyakan mengunapakai aplikasi sistem secara talian. Sekiranya tidak diatasi akan menyukarkan penjawat awam melaksanakan kerja secara efisen, cekap,pantas dan berkesansad.

in Human Resource Management 1,380 points 4 8 14

1 Answer

5 votes
 
Best answer
JK Aset setiap cawangan/negeri/daerah perlu melupuskan aset-aset komputer yg usang, obselete dan terbiar di stor-stor untuk mewujudkan aset baru. Ianya perlu dilihat dalam perspektif kitar hayat aset untuk kelangsungan seterusnya memudahkan permohonan aset baru diluluskan segera. Data-data ini adalah penting untuk convince dan navigate terhadap hala tuju kelulusan aset. Jika terdapat pertambahan jawatan baru, pertambahan aset dan perbelanjaan belanja mengurus juga seharusnya ditambah untuk melancarkan operasi sesubuah cawangan/negeri/ daerah.
5,730 points 4 18 57
selected by
0

Terima kasih atas perkongsian Tn Fadzli yes

...