search
Log In
11 votes
645 views
in Project Management 23,880 points 32 80 152

3 Answers

6 votes
Sistem IBS mempunyai banyak kebaikannya bukan sahaja di segi tempoh masa pelaksanaan. Di antara kebaikannya adalah disegi pengawalan kualiti, mengurangkan pembaziran bahan binaan yang secara tidak langsung menyumbangkan kepada kebersihan tapak bina. Selain dari itu ianya juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh yang ramai.
2,000 points 2 10 23
2 votes
Tidak dapat dinafikan sistem IBS satu-satunya sistem berpotensi dalam kecekapan dan penyelesaian industri pembinaan di negara-negara maju  dan di Malaysia telah dijadikan agen Wawasan 2020 oleh mantan PM sebelum 2000. Permasalahannya di JKR, sistem perlaksanan diperingkat perlantikan dan kelulusan sahaja melibatkan banyak peringkat dan sukar dikawal dan meningkatkan tambahan kos pengurusan dan kelewatan. Bulum...masuk fasa kepakaran pembinaan kakitangan JKR ataupun perunding. Berbanding dengan projek bukan JKR, perlaksanaan IBS tidak melalui banyak peringkat dan keseluruhannya berjaya.
1,270 points 1
4 votes
SIstem IBS ini jika benar-benar dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa banyak kerenah secara teorinya sepatutnya akan menjadi sistem yang terbaik, termurah sebab tidak memerlukan ramai pekerja di tapak, cepat kerana bahan binaan di bawa ke tapak dan boleh terus dipasang. Apa yang menjadi masalah adalah ramai kontraktor yang dilantik oleh JKR sendiri masih belum faham dan bersedia untuk melaksanakan sistem ini serta kadangkala meletakkan kos melaksanakan projek IBS hampir sama harga dengan harga kontrak konvensional. Setelah menerima projek untuk dilaksanakan baru kontraktor tersebut faham dan mengalami masalah untuk menyiapkan projek.

Apa yang sebenar berlaku adalah kosnya lebih mahal disebabkan jarak pengangkutan yang jauh dari tapak pembekal ke tapak bina umpamanya di Sabah dan Sarawak yang kaedah pengangkutan melaui laut dan sungai, bahan ada yang retak bila sampai di tapak, bilangan pembekal sistem yang terhad jadi pembekal tidak mampu menampung permintaan yang lebih dan kalau dapat dibekalkan masa yang akan diambil menjadi lebih lama kerana menunggu giliran.

Disamping itu kerajaan masih mensyaratkan supaya semua projek kerajaan mestilah menggunakan kaedah IBS dalam pelaksanaan kecuali projek-projek yang telah mendapat pengecualian yang diberikan oleh KPKR atas sebab projek kurang dari RM 10 juta dan terpencil di pendalaman.
42,860 points 28 108 208
edited by
...