search
Log In
10 votes
63 views
in Contract Management 1,960 points 4 8 18

1 Answer

4 votes
Sehingga kini tiada lagi pekeliling terbaru keanggotaan JKLM dari pihak pelanggan. Walaubagaimanpun di cadangkan bahawa pihak PP boleh mengadakan mesyuarat Pra-JKLM terlebih dahulu dengan pihak pelanggan sebagai satu mekanisme 'check & balance' bagi mengelakkan konflik dan pertikaian kelak. Ianya bagi membantu pihak PP sebelum sebarang keputusan dibuat didalam JKLM kelak.
5,710 points 4 18 57
...