search
Log In
16 votes
53 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan Safety, Health and Environment (SHE) bagi projek - projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian SHE. Seperti HODT lain yang ada sekarang, HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar akan bertanggungjawab dalam penyediaan Anggaran Kos Awalan di dalam PDA (Preliminaries Details Abstract) bagi skop Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) dan Alam Sekitar. HODT ini juga boleh berperanan sebagai bahagian yang memantau kerja - kerja berkaitan dan menjalankan pengauditan ke atas projek tersebut berkaitan skop KKP dan Alam Sekitar.

Memandangkan JKR telah mempunyai ISO 14001 dan ISO 45001, oleh itu tugas - tugas pemantauan kepada Pematuhan ISO ini seharusnya dilaksanakan oleh HODT ini.
in Stakeholder Management (PM) 3,160 points 3 12 31
edited by

Please log in or register to answer this question.

...