search
Log In
20 votes
605 views
JKR melaksanakan sistem matriks dalam pengruusan projek yang tidak efektif yang boleh menyebabkan setiap sektor atau cawangan beroperasi secara silo.
in Project Management 9,200 points 17 35 86

7 Answers

13 votes
 
Best answer
Setiap HOPT, HODT dan SO perlu faham peranan dan tanggung jawab masing-masing. PROKOM perlu lebih giat mempromosi dan menerangkan bagaimana cara mengurus projek dalam organasasi matrix. Ini bagi mengatasi silo mentality di kalangan ahli pasukan projek.

Dalam organisasi matrix, sempadan tanggung jawab adalah bertindih (overlaping) antara satu cawangan dengan  cawangan yang lain. Tidak satu cawangan pun yang boleh bertindak secara bersendirian. Peranan HOPT adalah sangat penting sebagai project leader. Pemilihan HOPT daripada kalangan yang mempunyai kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat penting bagi memastikan kejayaan perjalanan sesuatu projek.
4,610 points 7 18 37
selected by
0
Perlu kepada HOPT yg kempeten dan HODT yang punyai kerjasama serta memahami tugas dan tanggungjawab. Banyak mesyuarat yang diwakilkan/tidak hadir dan tiada followup..
7 votes
Perlu HOPT yang kompeten.
7,290 points 15 33 66
10 votes
Pertemuan dalam suasana santai perlu diadakan antara HOPT, HODT, dan SO pada peringkat awal projek bagi mengeratkan perhubungan antara mereka. Kerapkali mereka hanya bertemu dalam suasana rasmi menyebabkan masing-masing dengan pendirian mereka dan enggan membuka fleksibilti.
2,780 points 7 13 22
8 votes
mungkin perlu kenalpasti pasukan projek yang berjaya deliver projek yang mengikut kos, masa dan kualiti. Project team & project manager nya diberikan pengiktirafan dan diberikan keutamaan untuk handle projek berprestij lain di masa akan datang. Kekalkan komposisi projek team tersebut dan uar-uarkan kepada kakitangan lain, untuk masuk project team itu atau untuk jadi apprentice di bawah project team itu perlu lalui saringan. This will set the TEAM above the rest. give them the previlage..so others would want to be part of the them..cuma kena keep the competition in the healthy environment la.
4,480 points 6 23 35
8 votes
kite semua duduk dalam satu bangunan...senang nk berinteraksi. ni nak pegi meeting pun kene naik ketapi
690 points 1 2 10
10 votes
Pihak PROKOM dalam MPO telah membincangkan tugas disetiap peringkat perlaksanaan projek dalam RASIS dan akan dikemukakan ke JPP untuk dijadikan garis panduan perlaksanaan projek di JKR. Sekiranya berjaya, setiap HOPT dan HODT melaksanakan tugas yang termaktub dalam garis panduan tanpa pertindihan dan kekeliriuan atau main lepas tangan menyebabkan tindakan lambat dilaksanakan.
1,270 points 1
3 votes

Kerjasama dan fahami R&R masing masing . Jangan terlalu rigid

4,490 points 3 16 57
...