search
Log In
7 votes
52 views
in Project Management 23,880 points 32 80 152

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Pandangan saya, pegawai berkenaan perlulah mempunyai pengalaman dengan projek-projek yang berskala kecil seperti KK2 atau KK3 terlebih dahulu sebelum terlibat dengan projek hospital.

Projek hospital mempunyai banyak perkhidmatan dalaman yang perlu diselaras seumpama Airport Traffic Control Tower yang perlu kendalikan pesawat bila untuk mendarat / naik terbang dan ketinggian altitude kapalterbang.

Sekadar pandangan.
8,120 points 25 56 91
selected by
...