search
Log In
17 votes
189 views
Apakah rasional pengkorporatan JKR Malaysia? Bagi pandangan saya untuk menjadikan JKR swasta akan merugikan Kerajaan khususnya dari segi kehilangan pakar rujuk teknikal yang telah lama dididikkan.
in Miscellaneous 8,360 points 40 50 74

2 Answers

8 votes

Perkara pengkorporatan ini telah dijawab dengan panjang lebar oleh TKP Pakar pada sessi Majlis Amanat Ketua Pengarah Kerja Raya yang baru semalam. Di dalam kajian pengkorporatan ini langsung tidak disebut langsung berkenaan pengswastaan JKR. 

50,250 points 25 103 239
4 votes
Pada pandangan saya, cadangan JPS dan CIDB bergabung dengan JKR menjadi satu organisasi teknikal terbesar negara (contoh:Agensi Teknikal Negara) adalah lebih tepat bagi menguruskan projek-projek kerajaan dengan lebih cekap selain menggalas tanggungjawab AP182. Cadangan ini juga dapat mengoptimumkan penggunaan sumber manusia terutamanya skim J/JA sedia ada dan fleksibel kepada kepelbagaian bidang kejuruteraan dalam satu organisasi teknikal yang berwajah baru. Malahan, usaha pengstrukturan semula perjawatan dalam satu organisasi teknikal baru dapat dilaksanakan dengan lebih mudah tanpa keperluan pertambahan perjawatan baru atau tiada keperluan perjawatan secara contract of services.
18,070 points 28 67 123
...