search
Log In
6 votes
56 views
Apakah perancangan JKR terhadap isu ini?

Adakah isu ini telah tergaris dalam Master Plan JKR demi peningkatan kompetensi kakitangan JKR?

Bagaimana dengan latikan "key personnel" mengikut bidang yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap development of the training sylibus?

Apakah garis panduan dan tajuk nota rujukan utama dan induk telah siap sedia untuk semakan dan kajian sebelum perlaksanaannya?
in Human Resource Management 49,820 points 107 197 359

1 Answer

4 votes
 
Best answer
Isu back to basics ini telah lama berada di pasaran. Kalau dilihat kembali kepada kandungan kursus di dalam kursus kursus induk yang dianjurkan kepada pegawai JKR, secaraamnya ianya menjuruskan kepada pengetahuan perlu (ataupun basic needs) untuk laksana tugasan dengan baik.

Walaubagaimanapun, seringkali juga apabila dilihat kepada statistik kehadiran, ianya agak membimbangkan kerana terdapat ramai pegawai yang melepaskan peluang untuk menimba ilmu dari pegawai-pegawai yang berkaliber. Lebih-lebih lagi di mana kebanyakan kursus tidak dapat dilaksanakan akibat kekangan kewangan utk latihan.

Untuk menangani masalah ini, saya sarankan agar setiap pejabat harus melaksanakan sessi knowledge sharing yang berkisarkan kepada keperluan kerja bagi memastiksan setiap pegawai di bahagian tersebut adalah setara dan juga dapat menggalakan sessi perbincangan di antara pegawai.
50,390 points 25 104 239
selected by
...