search
Log In
10 votes
90 views
SEKARANG INI MENJADI TREND PEMBEKAL HANYA SERTAKAN TEST REPORT SIRIM UNTUK KELULUSAN BAHAN. MOHON PANDANGAN SEMUA.
in Building 490 points 3 5 12

4 Answers

3 votes
Pada pandangan saya tidak jadi masalah sekiranya hanya bahan yang diuji oleh SIRIM digunakan bukannya bahan lain yang tidak diuji walaupun dalam kategori yang sama oleh pembekal yang sama.
35,700 points 16 60 153
4 votes

Pensijilan SIRIM bagi produk adalah secara voluntary basis kecuali bagi produk-produk yang dikawal di bawah akta dan peraturan oleh agensi-agensi berkaitan, contohnya Suruhanjaya Tenaga, BOMBA, JPJ dll. Bagi produk yang bukan di bawah kawalan agensi yang berkenaan, test report boleh digunakan untuk kelulusan bahan dengan syarat produk tersebut comply bagi semua klausa sepertimana yang disyaratkan dalam sesuatu standard.

2,180 points 4 10 24
4 votes
SIRIM adalah merupakan salah satu makmal yang telah diberi akreditasi. Sehubungan dengan itu, segala ujian yang dilaksanakan boleh diterima tanpa prejudis. Yang pentingnya, ujian yang dijalankan mestilah berpandukan kepada spesifikasi atau standard yang telah kita ditetapkan. Sebagai pengawas projek atau SO, adalah menjadi tanggungjawab kita, untuk memberi keputusan lulus atau gagal berpandukan kepada laporan ujian dan juga spesifikasi/standard yang kita tetapkan.
50,250 points 25 103 239
4 votes

Sekadar memberi padangan.....

Pada pendapat saya tujuan test report itu lebih kepada compliance to the requirement in the specification as per material quality and composition requirements dimana data-data ujian dari SIRIM akan menjadi asas rujukan untuk mendapat kelulusan penggunaan.

Sebaliknya Sijil SIRIM lebih kepada rujukan kekal mengikut tempoh kelulusan untuk membekal bahan yang telah diiktiraf dan disemak melalui ujian-ujian tertentu demi menjamin consistency dan quality produk sebagaimana spesikasi keperluan telah dirujukpakai. Maka tidak salah test report dibekal sebagai rujukan kelulusan penggunaan.

49,130 points 107 197 356
...