search
Log In
6 votes
66 views
in Human Resource Management 670 points 3 7 14

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Untuk makluman, beberapa orang Penolong Jurutera Awam JA29 (yang sudah memperolehi ijazah serjana muda dalam bidang kejuruteraan, dan mendaftar sebagai seorang jurutera di BEM) telah diiktiraf sebagai Jurutera Professional di dalam JKR ini. Apa yang penting adalah skop tugasan yang dilaksana oleh seseorang dan bukannya kepada jawatan. Sekiranya PJA ini melaksanakan tugasan persis sebagai seorang jurutera dan skop tugasan ini disahkan oleh seorang jurutera professional, maka PJA ini boleh memohon untuk mendaparkan taraf PE.
50,250 points 25 103 239
selected by
...