search
Log In
11 votes
99 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
in BIM 50,250 points 25 103 239

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Pada pandangan saya BIM telah mencapai objektif dari segi membantu penyelarasan reka bentuk di peringkat Design Review dan Clash Analysis. Keberkesanan proses penyelarasan menggunakan BIM dapat dilihat dari segi laporan-laporan yang sistematik dapat dikeluarkan berkaitan isu-isu percanggahan atau keperluan reka bentuk yang perlu dikaji semula sebelum lukisan tender dikeluarkan. Untuk projek RMKe12, Cawangan Arkitek mengambil peranan sebagai Lead BIM Koordinator untuk melaksanakan penyelarasan reka bentuk untuk kebanyakan projek BIM Konvensional Dalaman. Pihak CA berharap agar isu percanggahan reka bentuk tidak timbul lagi semasa pembinaan.
35,700 points 16 60 153
selected by
10 votes
Sekadar memberi pandangan....

Sebelum kita berbincang tentang pencapaian output yang sepatutnya dicapai melalui BIM, harus kita pastikan bahawa kakitangan yang terlibat telah diberi latihan dan pendedahan yang secukupnya demi memastikan bahawa mereka mampu dan berkebolehan melaksanakan penggunaan BIM dengan teratur dan outputnya adalah baik. Disamping itu adakah kapasiti kakitangan yang ada mencukupi untuk tugasan tersebut. Perancangan dan kehendak setiap bidang telah dibincang dan kehendak output telah diputuskan seiring dengan pasarana yang mencukupi demi memudahkan proses pengggunaannya. Status projek yang telah dikenalpasti sebagai projek dimana perlaksanaan BIM adalah wajib telah ditentukan berserta dengan persiapan kakitangan terlatih yang secukupnya. Kesemua perkara dan isu yang tersebut di atas amat penting dalam penentuan perlaksanaan BIM.
49,130 points 107 197 356
...