search
Log In
9 votes
64 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
in BIM 50,150 points 24 102 239

1 Answer

6 votes
Sekadar memberi pandangan....

Sebelum kita berbincang tentang pencapaian output yang sepatutnya dicapai melalui BIM, harus kita pastikan bahawa kakitangan yang terlibat telah diberi latihan dan pendedahan yang secukupnya demi memastikan bahawa mereka mampu dan berkebolehan melaksanakan penggunaan BIM dengan teratur dan outputnya adalah baik. Disamping itu adakah kapasiti kakitangan yang ada mencukupi untuk tugasan tersebut. Perancangan dan kehendak setiap bidang telah dibincang dan kehendak output telah diputuskan seiring dengan pasarana yang mencukupi demi memudahkan proses pengggunaannya. Status projek yang telah dikenalpasti sebagai projek dimana perlaksanaan BIM adalah wajib telah ditentukan berserta dengan persiapan kakitangan terlatih yang secukupnya. Kesemua perkara dan isu yang tersebut di atas amat penting dalam penentuan perlaksanaan BIM.
48,820 points 106 195 351
...