search
Log In
9 votes
69 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
in Fixed Asset (Tak Alih) 600 points 1 3 9

2 Answers

4 votes
 
Best answer

Prosedur

Prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan boleh dirujuk dalam Bab E: Pelupusan Aset, Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih

Capaian: http://jpedia.jkr.gov.my/images/2/2e/Bab_G_Pelupusan_Aset.pdf

Bagi bangunan kerajaan yang diberikan tanggungjawab kepada JKR Malaysia, prosedur yang perlu dipatuhi adalah Prosedur Pelupusan Aset [JKR.PK(O).10], Sistem Pengurusan Bersapadu (SPB JKR)

Capaian: http://jpedia.jkr.gov.my/images/c/c1/JKR_PK%28O%2910%281%29_JPedia_012018.pdf

Siapakah yang terlibat?

Kementerian sebagai pemilik aset, pengurus program dan pegawai penguasa yang dilantik untuk melaksanakan program pelupusan aset tersebut.

3,970 points 4 14 42
selected by
2 votes

Tuan/puan

Jawapan kepada persoalan tersebut boleh merujuk kepada link di bawah

http://jpedia.jkr.gov.my/images/5/52/1_garis_panduan_syor_roboh_(3).pdf

190 points 5
...