search
Log In
9 votes
107 views
in Contract Administration 210 points 2 3

2 Answers

6 votes
Pengesahan (verifikasi) rekabentuk adalah di bawah tanggung jawab Jurutera Bertauliah syarikat perunding tersebut dan verikasi adalah dengan cara menandatangan lukisan bersama-sama dengan cop PE mereka.

Manakala verikasi yang dilaksanakan oleh HODT berdasarkan keperluan SPB adalah untuk memastikan segala keperluan Jabatan dan kehendak TOR telah dipatuhi serta juga completeness rekabentuk telah dibuat. Ini termasuklah untuk mengesahkan bahawa perunding telah mematuhi segala standard dan kod yang terkini di dalam pelaksanaan rekabentuk.
50,340 points 25 104 239
1
Terima kasih tuan.

Mohon pencerahan tuan juga sekiranya didapati  berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dimana ianya di dapati berpunca  design fault, maka pihak manakah harus bertanggunjawab?

Sekian, terima kasih.
5 votes
Perlu difahami bahawa perunding adalah bertanggungjawab ke atas rekabentuk, termasuk segala assumption, kriteria beban, konsep struktur,  pengiraan dan penyediaan lukisan dan detailing yang betul dan lengkap. Jika berlaku masalah akibat dari kesilapan rekabentuk, maka, tanggung jawab adalah kepada perunding yang telah menandatangani lukisan.

Sebagai HODT, semakan adalah terhad kepada keperluan Jabatan yang digariskan di dalam TOR dan bukannya rekabentuk secara khusus.
50,340 points 25 104 239
0
noted tuan..
...