search
Log In
6 votes
183 views
in Stakeholders Management 42,830 points 28 108 208
edited by

3 Answers

4 votes
CCC hanya dikeluarkan oleh konsultan Arkitek profesional yang berdaftar bawah PAM.
23,840 points 32 80 152
0

Dasar JKR sekarang melaksanakan CCC bagi projek-projek Konvensional Perunding  dan Rekabina . Bagi projek Konvensional Dalaman pengeculailian CCC selaras dengan Peraturan Membina Bangunan Kerajaan Persekutuan di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Thn 1995-1999 , dimana pengeluaran CPC adalah diterima iaitu sama matlamatnya dengan CCC.

CCC meningkatkan akauntabiliti & kredibiliti kpd PSP( Principal Submitting person ), dimana Arkitek/ Jurutera profesional yang berdaftar  , Kontraktor dan Licensed Tradesmen bertanggungjawab terhadap peringkat binaan yang diperakui melalui  21 Borang G 1- G 21.

Borang F ( Perakuan CCC )  di tandantangan  oleh  PSP  yang memperaku bahawa dia telah merekebentuk, menyelia projek dari mula hingga akhir .

Di JKR sistem organisasi matriks tidak membolehkan Arkitek/Jurutera selaku PSP merekabentuk dan menyelia projek dari awal hingga akhir .Jika pihak pelanggan masih perlu  CCC dikeluarkan kerana bangunan perlu diinsurankan, maka projek tersebut lebih sesuai dilaksankan secara Konvensional Perunding .

0
Thank you for your feedback, Cik Su.
0
Thank you for your feedback, Cik Su. Would appreciate if Cik Su boleh copy and paste this ccomment under answers. Thank you.
0
Cik su telah memberikan jawapan yang terperinci mengenai pengeluaran CCC. Isu ini kena pada masanya kerana saya sendiri tidak berapa tahu sangat mengenai perkara ini. Perunding berkenaan masih belum mengeluarkan CCC sehingga saat ini dan difahamkan ada isu pembayaran belum selesai. Bagaimana pula isu melambat-lambatkan pengeluaran CCC oleh perunding ini adakah ini melanggar etika profesionalisma disiplin tersebut.
3 votes
Thank you for your feedback, Cik Su. Would appreciate if Cik Su boleh copy and paste this comment under answers. Thank you.
10,740 points 10 42 73
5 votes

CCC dikeluarkan oleh PSP dibawah perundangan Street and Building Drainage Act 1974 ( Seksyen 70) . PSP  Memperaku pembinaan mengikut lukisan diluluskan PBT ,Bangunan dibina mengikut UBBL , bangunan di reka dibina dan diawasi pembinaannya , bangunan selamat diduduki  sehingga PSP berpuashati bahawa kehendak2 minima perundangan telah ditepati . CCC adalah utk menepati kehendak undang2dan Akta  tapi CPC adalah untuk menepati obligasi Kontrak ( antara kerajaan dan kontraktor)

Kes PSP tidak mahu mengemuarkan CCC kerana belum dibayar .

- Selalunya apabila projek mencapai tahap pengeluaran CCC kos perunding hampir telah dibayar sepenuhnya, melainkan ada kes tertentu dimana terdapat tuntukan khas perunding ( additional services) semasa EOT dimana Perunding masih menjalankan obligasinya semasa proejk sakit/EOT/LAD. Ada kes dimana EOT amat lama dan kelulusan kos tambahan perkhidmatan perunding  perlu mendapat kelulusan Treasury  .

- Semak dengan HODT yang melantik Perunding dibawah Terma rujukan Perunding . Jika dibawah kontrak biasa dan tiada masalah mungkin kerana kelambatan proses pembayaran HODT yang melantik

- Jika semua keperluan PBT dan perundangan telah dipenuhi , aspek keselamatan telah dipenuhi ,tidak ada sebab kenapa pihak perunding tidak dapat mengeluarkan CCC. JKR boleh menberikan reassuarance bersurat  bahawa perkhidmatan Perunding tetap akan dibayar . TQ

 

560 points 1 3 5
0
Penerangan yang jelas. tqvm
0
Penerangan yang ringkas, padat dan jelas. TQVM
...