search
Log In
8 votes
78 views
in Project Management 42,830 points 28 108 208
edited by

1 Answer

5 votes
 
Best answer
Perkara ini sering berlaku bila pelanggan atau end user bertukar atau mula menjadi aktif semasa peringkat pembinaan.

1. Adakan bengkel pengesahan keperluan pelanggan bagi projek besar dan komplek: Bincang,  senarai, bentang, tandatangan persetujuan dan rekod pengesahan. Jadikan ini sebagai asas penyediaan Need Statement.

2. Pembentangan Need Statement oleh pelbagai disiplin kepada pihak pelanggan sebelum pemanggilan tender perlu diuruskan oleh HOPT.

Cara ini akan menunjukan dengan jelas perubahan keperluan pelanggan terkini dan JKR tidak boleh dipersalahkan jika  ia masih berlaku bila kita sudah mengambil langkah-langkah perlu menangani isu tersebut. Rekod keeping must be good.
1,830 points 1 7 15
selected by
...