search
Log In
8 votes
27 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
in Moveable Asset (Alih) 3,930 points 3 22 54

1 Answer

4 votes

Selaras dengan Seksyen 25, 26 dan 27 Akta Arkib Negara 2003, Arkib Negara adalah bertanggungjawab memantau, merancang dan melaksanakan program pelupusan rekod di kementerian, jabatan dan agensi awam. Dalam hal ini, Pelupusan Rekod adalah bermaksud cara menguruskan pengasingan rekod untuk tujuan pemusnahan, pemindahan atau selainnya. Ia meliputi semua jenis dan format rekod termasuk rekod elektronik.

Untuk maklumat lanjut pihak puan boleh merujuk kepada laman sesawang www.arkib.gov.my/web/guest/panduan-pelupusan-rekod

12,190 points 10 35 83
1

Terima kasih Pn @SKhadijah atas perkongsian yes

...