search
Log In
6 votes
83 views

Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2?

Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."

in Contract Management 1,180 points 2 7 11
2
WPP Utama perlu 1 (awam) namun untuk WPP yang lain contohnya Ukur Bahan, Elektrik atau Makanikal boleh dilantik oleh SO/PP.

2 Answers

3 votes
 
Best answer
Bagaikan kapal dua nakhoda nanti
3,440 points 4 17 46
selected by
2 votes
Nama pun Wakil Pegawai Penguasa. Jika nak namakan 2 orang WPP, kenapa tak namakan 3 sahaja?

Pandangan saya ia adalah tidak wajar dan tiada keperluan dari segi pengurusan kontrak khususnya.
12,270 points 15 40 84
...