search
Log In
9 votes
144 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp? Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk ditracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
in Project Management 3,930 points 3 22 54

4 Answers

6 votes
 
Best answer
Pelaksanaan SPB secara atas-talian sangat wajar diimplementasikan seiring dengan IR 4.0 dan IoT.
560 points 2 4
selected by
5 votes
Saya rasa nanti dalam J10 akan ada borang SPB yg akan diisi secara online
3,440 points 4 17 46
1
Alhamdulillah semuga disegerakan Puan
6 votes
Setiap cadangan penambahbaikan ke atas sistem Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) seharusnya dikemukakan kepada urusetia Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) di peringkat JKR Negeri masing-masing terlebih dahulu untuk dibincangkan secara teliti sebelum diangkat ke peringkat yang lebih atas.
18,070 points 28 67 123
2

Terima kasih atas cadangan tersebut, Tn @KHAIRUL AMIRUL yes

4 votes
Selaras dengan aliran teknologi pada pada masa kini serta dengan iniasiatif IR4.0 dan IoT, penggunaan peranti mobile di dalam semua bidang tugas adalah satu perkara yang akan berlaku. Cadangan SPB dicapai melalui apps mobile adalah diharap termasuk di dalam pakej J10 yang sedang dibangunkan.

Tetapi harus juga diingat bahawa, apabila ini berlaku maka penyataan ofis tanpa sempadan akan menjadi realiti. Adakah setiap pegawai nanti di expect utk bertugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun? Saya anggap ini akan menjadi cabaran kepada warga dunia di masa akan datang.
50,340 points 25 104 239
...